Διακοσμητική γραφπμηχανή σε κόκκινο χρώμα, διαστάσεων 13x14x5.5cm