Κηροπήγια δαπέδου – φανάρια σετ 3 τεμάχια

26x26xh.77 /  22x22xh.58 / 18x18xh.40