Καρέκλα ιδανική για εξωτερική χρήση από πολυκαρβουνικό. Στοιβάζεται εύκολα

Διάσταησ 53x56x48/81