Ο Επισκέπτης είναι μια ευγενική φιγούρα που οποιοσδήποτε θα υποδεχόταν με ανοιχτές αγκάλες. Οι λείες γραμμές, η φιλική εμφάνιση και η εκτεταμένη χρωματική παλέτα καθιστούν αυτό το αντικείμενο τέχνης εμβληματικό αγαπημένο Gardeco