Σκαμπώ νησίδας από πολυκαρβουνικό λευκό

Διάσταση 46x41x78/60 ύψος

Εκθεσιακό προιόν